Browser information:

This website uses CSS3 & HTML5. It is recommended to use a modern browser with at least the following version number:

 • Chrome 29.0
 • Edge 12.0
 • Explorer 11.0
 • Firefox 28.0
 • Safari 9.0
 • Opera 17.0

Problems? please contact me.

In verhouding tot het lichtnet is zonnestroom duur. Energie uit zonnepanelen heeft een kostprijs tussen de 15 en 25 cent per kWh al naar gelang de installatie. En dat is voor een installatie zonder accu’s. Elektriciteit uit kolen, gas of kernenergie kost ca. 7 cent per kWh. De reden waarom zonnestroom toch kan concurreren is de energiebelasting. Deze bedroeg (in 2013) ca. 13 cent per kWh voor kleinverbruikers. Grootverbruikers betalen veel minder, maar huisinstallaties vallen onder klein verbruik.

Over de stroom die men zelf opwekt betaalt men geen energiebelasting en geen BTW. De kostprijs van stroom uit het lichtnet loopt met deze belastingen op tot ca. 20-23 cent per kWh. Wanneer men een zonnestroominstallatie zo goedkoop mogelijk bouwt is er een financieel voordeel mogelijk van 5 tot 8 cent per kWh.

13.1 Salderen

De energierekening bestaat in Nederland uit twee delen: die van de energieleverancier en die van de netbeheerder. Op dit moment (2013) kunnen de variabele aandelen in beide rekeningen nog tot (vrijwel) nul worden teruggebracht. Alleen de vaste lasten zijn moeilijk te compenseren. De wetgeving kan natuurlijk veranderen.

Het verrekenen van afgenomen en teruggeleverde elektriciteit heet “salderen”. Het is in 2013 wettelijk voorgeschreven dat energieleveranciers tot 5.000kWh per jaar moeten salderen. Op dit moment salderen alleen GreenChoice en Atoomstroom onbeperkt. Alle andere leveranciers salderen tot de wettelijke 5.000kWh.

Het salderen verloopt als volgt: neem het kleinste getal van de salderingsgrens en de teruggeleverde elektriciteit. Trek daar de verbruikte elektriciteit van af. Indien dit getal negatief is, dan moet hierover normaal betaald worden. Indien het getal positief is dan ontvangt men hierover een geringe vergoeding. Vaak de inkoopsprijs van de elektriciteit in de groothandel, minder dan 7 cent per kWh (2013).

Rijk worden van zonnestroom die men terug levert boven het eigen verbruik is niet mogelijk. Indien men meer elektriciteit kan en wil opwekken dan men zelf verbruikt, dan loont het wellicht om afspraken met de buren te maken.

De politiek staat nooit stil, men moet zich ervan bewust zijn dat dingen als energiebelasting, heffingskorting, BTW, subsidie en ook de wet- en regelgeving altijd kunnen veranderen. Wanneer zonnepanelen een flink aandeel van de markt worden, is het aan te nemen dat de inkomsten aan energiebelasting zullen teruglopen. Normaal gesproken reageert een overheid daarop met verhogingen en nieuwe regelgeving. Het zou me niet verbazen wanneer de overheid zal proberen om bezitters van zonnestroominstallaties extra te belasten of in ieder geval geen heffingskorting meer te verlenen. Theoretisch kan de overheid ook proberen het eigen opgewekte vermogen te belasten.

13.2 Levensduur

Een installatie met zonnepanelen gaat niet eeuwig mee. De zonnepanelen zelf hebben een levensduur van 20 jaar of langer. Naar verluidt zijn er al panelen 30 jaar lang in gebruik. Elektronica heeft een levensduur van 10 jaar of meer. Elektronica veroudert ook als het niet gebruikt wordt. Het op voorraad houden van elektronica is daarom niet zinvol. Er zijn wel speciale netinverters verkrijgbaar die zonder elektrolytische condensatoren werken, en daardoor een levensduur van 20+ jaar halen. Accu’s zijn een verbruiksartikel. Normale accu’s gaan een jaar of 5 mee, maximaal 10 als men geluk heeft. Speciale accu’s (bijvoorbeeld OPzS) kunnen wel 15 tot 20 jaar meegaan mits ze goed behandeld worden en goed opgesteld zijn.

Browser information:

This website uses CSS3 & HTML5. It is recommended to use a modern browser with at least the following version number:

 • Chrome 29.0
 • Edge 12.0
 • Explorer 11.0
 • Firefox 28.0
 • Safari 9.0
 • Opera 17.0

Problems? please contact me.